Sådan påvirker rygning din hund

Alle ved, at rygning er kræftfremkaldende. Det er passiv rygning også. Det er dog de færreste, der ved, at det også er kræftfremkaldende for dyr. Ja, det er ikke kun os mennesker, som bliver udsat for passiv rygning, som altså kan ske ved blot ...Read More

Rygning og kræft

Samlet set er rygning indblandet på den ene eller den anden måde i cirka hvert 3. dødsfald af kræft i Danmark. Det er ikke nødvendigvis rygningen der er årsagen, men rygning kan ligeledes forværre patientens tilstand og være det, der i sidste ende ender ...Read More

Den passive røg

Hvis luften omkring en person er blevet forurenet med tobaksrøg fra en kilde, kaldes dette for passiv rygning, da personen ikke selv har røget, men modtager nogle af de samme negative effekter, da personen bliver udsat for røgen i en sådan grad, at det ...Read More

Er det farligt at ryge vandpibe?

Blandt unge mennesker er det nu blevet normalt, at de fleste unge danskere mellem cirka 16 år og 20 år på et eller andet tidspunkt har prøvet at ryge vandpibe. Undersøgelser har desuden vist, at forældre er knap så strenge når det kommer til ...Read More

Hvornår er der tale om et misbrug?

Et utal af undersøgelser på området har vist, at de unge mennesker i Danmark er blandt de største forbrugere af forskellige typer af rusmidler, når man udregner det i forhold til indbyggertallet. Mange eksperter vil mene, at der er tale om et decideret overforbrug ...Read More

Hvorfor benytter unge rusmidler?

I dagens Danmark er rusmidler i større grad blevet en integreret del af festkulturen blandt de unge mennesker, og i løbet af barn- og ungdommen kommer mange unge til at møde disse rusmidler på den ene eller den anden måde. For nogle vil der ...Read More

Rygning og kroppen

Rygning, uanset om det foregår ved hjælp af traditionelle cigaretter, elektroniske cigaretter eller vandpibe, har visse negative effekter på kroppen. Generelt kan man opdele det i henholdsvis akutte gener, effekt på luftveje, lunger og hjerte. Akutte gener Når man ryger, har røgen indflydelse på ...Read More

De elektroniske cigaretter

Hvor sikre er man på de elektroniske cigaretters effekt på den menneskelige krop? På lang sigt er en del forskere i Danmark usikre på, om elektroniske cigaretter kommer til at skabe ligeså mange helbredsmæssige problemer i samfundet, som de traditionelle cigaretter tidligere gjorde det. ...Read More

De unges rygevaner

I et relativt lille land som Danmark, finder man alligevel betydelige forskellige i, hvordan de unge opfører sig, og hvilke vaner de har i forhold til rygning. Undersøgelser har dog vist, at der alligevel kan drages visse konklusioner på baggrund af det tilgængelige materiale, ...Read More