De elektroniske cigaretter

Hvor sikre er man på de elektroniske cigaretters effekt på den menneskelige krop?

The electronic cigarettesPå lang sigt er en del forskere i Danmark usikre på, om elektroniske cigaretter kommer til at skabe ligeså mange helbredsmæssige problemer i samfundet, som de traditionelle cigaretter tidligere gjorde det. I forbindelse med dette frygter forskerne her primært komplikationer i forbindelse med afhængighed, såvel som negative effekter på hjerte- og lungevævet i kroppen.

Undersøgelser på dette område har vist, at antallet af unge i Danmark, der prøver at ryge på elektroniske cigaretter er stigende, og det menes endda at knap 11 % af unge mellem 15 år og 18 år har prøvet at ryge elektroniske cigaretter, hvilket ifølge de fleste forskere er et alt for højt tal. Grunden til at de mener at tallet er for højt, skal findes i hvilke stoffer elektroniske cigaretter indeholder, samt det faktum at flere unge har givet udtryk for, at de finder dem meget attraktive sammenlignet med andre former for rusmidler, da de fremstilles med mange forskellige smage. Desuden skyldes forskernes frygt, at der ikke er total klarhed over, hvad de elektroniske cigaretter egentlig indeholder, hvorved det er svært at vide, hvor skadelige de eventuelt kan være, da man ikke ved hvad det er man skal undersøge. Undersøgelser på området har dog vist en tendens til, at stofferne kan virke både kræftfremkaldende og decideret giftige for den menneskelige krop.

Hvad er lovgivningen i Danmark?

I Danmark er det ulovligt at sælge væske til elektroniske cigaretter, der indeholder det kemiske stof nikotin. Dette skyldes, at man i forskningskredse allerede har lavet adskillige undersøgelser med nikotin, da det er et kendt stof fra de traditionelle cigaretter. Dets virkning på den menneskelige krop er dermed tidligere blevet afdækket, hvorved man har valgt at lovgive imod brugen af det, da det kan virke vanedannende.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *