De unges rygevaner

young people's smoking habitsI et relativt lille land som Danmark, finder man alligevel betydelige forskellige i, hvordan de unge opfører sig, og hvilke vaner de har i forhold til rygning. Undersøgelser har dog vist, at der alligevel kan drages visse konklusioner på baggrund af det tilgængelige materiale, og man kan på baggrund af dette fortælle noget om de unges rygevaner. Generelt ser man nemlig, at unge uden en uddannelse, samt unge på erhvervsuddannelserne er de unge, som i gennemsnit ryger mest. Forskellene i rygevaner skyldes dog ikke alene de unges valg af uddannelse. Studier på området har nemlig vist, at der er en sammenhæng mellem, hvilke vaner forældrene har, og hvilke rygevaner der kommer til udtryk hos deres børn. Derudover spiller forældrenes uddannelse ligeledes ind, da unge af forældre med en lang uddannelse er de unge, der har den laveste risiko for at udvikle et decideret misbrug.

Generelt ser man dog i det danske samfund, at de unge i større grad holder sig på afstand af cigaretterne. I stedet ses der dog en tendens til, at unge begynder at ryge på elektroniske cigaretter såvel som på vandpibe. Dette skift kan tænkes at skyldes, at der blandt mange unge er en udbredt tendens til at tro, at disse former for rygning er mindre skadelige end rygning af de traditionelle cigaretter. Her peger mange forskere endda på, at rygning af vandpibe og elektroniske cigaretter er mere skadelige, da der trænger mere røg ned i lungerne som følge af, at røgens temperatur er lavere, hvorved det ikke føles ligeså ubehageligt at inhalere.

Uanset hvilken måde de unge vælger at ryge på, er der stor enighed blandt forskerne om, at det har en negativ effekt på den menneskelige krop. Her kan blandt andet nævnes, at det har en irriterende virkning på slimhinder og svælg. Værst er dog effekten på hjertet. Rygning får nemlig hjertet til at komme på overarbejde, hvorved dets effekt forringes med tiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *