Den passive røg

The passive smokeHvis luften omkring en person er blevet forurenet med tobaksrøg fra en kilde, kaldes dette for passiv rygning, da personen ikke selv har røget, men modtager nogle af de samme negative effekter, da personen bliver udsat for røgen i en sådan grad, at det kan have betydning for hans eller hendes helbred. Selvom cigaretten er blevet slukket, forsvinder røgen ikke med det samme, hvorved de skadelige stoffer stadig vil være at finde i luften i lang tid efter rygning har fundet sted. Passiv rygning kan således være skadeligt for børn såvel som voksne, hvis de opholder sig i et rum, hvor der tidligere er blevet røget. Tobaksrøg, uanset dets kilde, indeholder nemlig op til cirka 7000 forskellige stoffer, hvor det er bevist at mindst 70 af dem er kræftfremkaldende.

Børn og passiv rygning

Passiv rygning er specielt skadeligt for børn. Når børn udsættes for røg i deres omgivelser, opnår de en øget risiko for at udvikle sygdomme som for eksempel astma og andre infektioner i luftvejene. Passiv rygning kan endda skade ufødte børn, da gravide kvinder der udsættes for passiv rygning, kan risikere at skade fosteret, der i dette stadie er yderst sårbar over for de skadelige stoffer der findes i røgen.

Rygning i biler

Når der ryges i en bil, placerer røgen sig på alle de overflader i bilen som den kommer i kontakt med. Undersøgelser har endda vist, at de skadelige stoffer fra røgen kan måles i flere uger efter der er blevet røget i bilen.

Sygdomme, der er forbundet med passiv rygning

Passiv rygning medfører mange af de samme negative effekter på kroppen, som almindelig rygning gør. Passiv rygning kan blandt andet medføre blodpropper i hjertet, da det er med til at forringe hjertets effektivitet. Desuden findes der fedtopløselige stoffer i røgen, hvilket har betydning for hjernens koordination af musklerne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *