Hvorfor benytter unge rusmidler?

Why are young drugsI dagens Danmark er rusmidler i større grad blevet en integreret del af festkulturen blandt de unge mennesker, og i løbet af barn- og ungdommen kommer mange unge til at møde disse rusmidler på den ene eller den anden måde. For nogle vil der være tale om en enkeltstående oplevelse, mens der for andres vedkommende vil blive udviklet et decideret misbrug af disse substanser. For mange bliver det aldrig et problem, men hvis en enkelt i en gruppe af unge udvikler et misbrug, kommer misbruget til at gå ud over, ikke blot den unges eget liv, men har ligeledes indflydelse på de mennesker, som det unge menneske omgiver sig med. Der kan naturligvis være et utal af grunde til, hvorfor unge vælger at benytte rusmidler, men nedenstående punkter er nogle af de grunde, som de unge ofte selv forklarer deres brug af rusmidler med:

* Indtagelse eller benyttelse af et givet rusmiddel giver den unge en god følelse eller fornemmelse.
* Det unge menneske føler sig presset af mennesker fra dets omgangskreds i form af gruppepres.
* Det unge menneske har en trang til at prøve sine grænser af.

Undersøgelser har vist, at nogle unge føler, at de har haft en svær opvækst, og brugen af rusmidler kommer dermed til at fungere som et middel til at slippe væk fra tilværelsen på. Rusmidler giver disse unge en god følelse, da de føler at de for en kort stund ikke behøver se deres problemer i øjnene. Samtidig kan det tænkes at de unge mangler selvtillid, eller at de føler sig usikre på, hvad de ønsker at opnå med deres liv. Som følge af deres usikkerhed kan de føle, at de er ekskluderet fra fællesskabet, hvorved de gennem rusmidler forsøger at ændre deres personlighed, så de ikke føler sig uden for fællesskabet. En af de største farer for disse unge er, at rusmidlet bliver en overgang til endnu hårdere rusmidler, der kan ende med at have negative konsekvenser for deres helbred.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *