Hvornår er der tale om et misbrug?

abuse of a given drugEt utal af undersøgelser på området har vist, at de unge mennesker i Danmark er blandt de største forbrugere af forskellige typer af rusmidler, når man udregner det i forhold til indbyggertallet. Mange eksperter vil mene, at der er tale om et decideret overforbrug og det kan derfor være nærliggende at stille spørgsmålet om, hvornår et overforbrug bliver til et misbrug af et givet rusmiddel?

Først og fremmest må man gøre det klart, at et misbrug ikke kan opstå fra den ene dag til den næste, men i stedet udvikler sig over en længere periode. Hvordan dette misbrug vil påvirke kroppen og om det overhovedet vil påvirke, er herefter individuelt fra person til person.

Hvordan betegnes et misbrug?

Generelt set er den gængse forklaring på et misbrug, at der er tale om et usundt forbrug af et givet rusmiddel. Her menes der med usundt, at det påvirker menneskets hverdag i en sådan grad, at andre dele kommer til at lide under dette. Disse påvirkninger kan være fysiske såvel som psykiske, alt efter hvilket rusmiddel der er tale om. Et eksempel på en fysisk skade kunne for eksempel være, at man skader sin lever ved indtagelse af alkohol, hvorved dens funktion nedsættes, mens et eksempel på en psykisk skade kunne være, hvis individet kommer til at fungere dårligt på arbejdspladsen som følge af misbruget af et rusmiddel.

Hvordan behandles et misbrug?

Alt efter hvilket rusmiddel, der er tale om, og hvor slemt misbruget er, bliver behandlingsforløbet tilpasset herefter. I nogle tilfælde vil det være helt nødvendigt at fjerne individet fra dets normale omgangskreds, og de får i stedet tilbudt et ophold på et behandlingssted, hvor det kontrolleres at de ikke har adgang til stoffer. På denne måde sikrer man samtidig, at personen får mulighed for at have fuld fokus på at komme ud af sit misbrug, og dermed forbedre sine levevilkår i den resterende del af livet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *